فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 11
محتوا : 64
پیوندها : 3
بازدیدهای محتوا : 232732
 9 مهمان حاضر
 
معرفي رشته مامايى چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۱۴

معرفى رشته مامايى

مامايى يكى ازبنيادى ترين وكهن ترين شغل ها درجوامع بشرى است كه به استناد خدمات گسترده وشايان توجه ان درتمامى دوران ازمرتبه واحترام بالايى برخوردار بوده است . درجوامع بدوى وظايف ماما از ارائه خدمت به مادران درحال زايمان فراتر مى رفت وتمامى توجهات دوران باردارى ، پس از زايمان وشيردهى وبسيارى ازحيطه هاى بهداشت زن وخانواده راشامل مى شد . اخيراً نيز درجوامع مدرن ودركشورهاى مختلف ،به ارزش والاى خدمات مامايى بيش ازپيش پى برده اند وماما درسيستم ارجاء سازمان بهداشت جهانى وشبكه هاى بهداشتى هركشورى تعريفى معين و وظايفى جامع برعهده دارد . درهمين راستا از شهريور سال 1384 دركشور عزيزمان ايران ، ماما درطرح پزشك خانواده دراقصى نقاط ميهن اسلامى ارائه خدمت مى نمايد .

 
 

تصوير روز

dscf0555.jpg