فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 11
محتوا : 64
پیوندها : 3
بازدیدهای محتوا : 232731
 11 مهمان حاضر
 
مسئوليتهاى حرفه اى ماما چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۲

ماما ومسئوليت هاى حرفه ا ى ماما :

زنان در سنين مختلف به فرد ماهر ديگرى كه معمولاً يك زن است وابسته اند تا در طول زايمان همراهشان باشد. اين فرد ماما است كه معنى اصلى آن همراه زن مى باشد. ومهارتهاى او تلفيقى از هنرو علم است.
تعريف ماما ( midwife) :
ماما به شخصى اطلاق مى شود كه تحصيلات مامايى را در حد كارشناسى و كارشناسى ارشد برابر مقررات در مراكز آموزش داخلى و خارجى بپايان رسانيده و موفق به اخذ پروانه رسمى مامايى از مقامات صلاحيت دار مربوط شده باشد.
او بايد قادر به نظارت، مراقبت و توصيه به زنان دردوران بارداري، زايمان و دوره بعد از زايمان، هدايت زايمانها با مسئوليت خود و مراقبت از نوزاد وشيرخوار و كودك زير ۶ سال باشد. اين مراقبت شامل پيشگيري، كشف حالات غير طبيعى در مادر وكودك، فراهم ساختن كمكهاى پزشكى و اجراى اقدامات اورژانس در نبود كمك پزشكى مى باشد.
او وظيفه مهمى در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها براى زنان بلكه براى خانواده وجامعه دارد. كار ماما بايد شامل آموزش دوران بارداري، آماده كردن والدين براى پذيرش وظايف پدرى و مادرى بوده و به تنظيم خانواده ومراقبتهاى كودك وبعضى از موارد بيماريهاى زنان گسترش يابد.
او مى تواند در بيمارستانها، درمانگاهها ، واحدهاى بهداشتي، منازل ( مشاوره مامايى و زايمان درمنزل ) و هر شكل ديگرى از ارائه خدمات مامايى كار كند.

توجه :
وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشكى مى تواند بنا به نياز سيستم شبكه و واحدهاى تابعه زير نظر مديريت شبكه و متخصصين زنان و مامايى و كارشناسان مامايى پروانه دار از وجود كاردانهاى مامايى استفاده خدمتى مورد نياز را بعمل آورد.

مسئوليت هاى ماما :

1 ـ صلاحيت :

هر ماما مسئول حفظ صلاحيت حرفه ا ى است . حدود فعاليت ماما به وضوح در قوانين مامايى و در كد شغلى مطرح شده است.

۲ ـ مسئوليت حفظ و نگهدارى گزراش كتبى :
ماما ملزم به نگهدارى و حفظ گزارش جزئيات است. گزارش ماما از آنچه كه پزشك گزارش مى كند جدا است. او بايد تمام گزارشات، تاريخچه مامايى و تمام معاينات پيش از زايمان را كه توسط خودش انجام شده است را حفظ نمايد. در طول زايمان، گزارش مشاهدات ، معاينات واقدامات انجام شده ضرورى هستند و بايد تمام جزئيات به طور كامل شرح داده شوند زيرا وقايع سريعاً اتفاق مى افتند. مدارك ثبت شده تولدها توسط ماماها مجموعاً در بيمارستانها حفظ و نگهدارى مى شوند.
تمام گزارشاتى كه توسط ماما تهيه شده بايد براى مدت زمانى كه نبايد كمتر از ۲۵ سال باشد, نگهدارى شود. زيرا اين گزارشات مى تواند در مواقع دادخواهى يا شكايات بى مورد توسط افراد نسبت به اعمال انجام شده توسط ماما, او را يارى دهد.

۳ ـ مسئوليت در برابر خانواده :
از آنجا كه ماماها در برخورد با بسيارى ازمسائل محرمانه خانواده ها هستند، لذا وظايف خاصى مثل راز دار بودن اهميت فراوان و زيربنايى دارد. و بايد هر فرد را بدون سرزنش نسبت به عقايدى كه ممكن است با نظر شخص خودش مغايرت داشته باشد، بررسى كند.

۴ ـ مسئوليت در قبال حرفه :
بايد در حفظ استانداردها وبهبود مراقبت ها رل فعالى داشته باشد.
لازمه وارد بودن درحرفه ، آگاهى از فعاليت هاى سازمانهاى حرفه اى و هيئت هاى قانونى آن رشته است. وجهت عرضه بهترين مراقبت بايد هميشه از نظر علمى خود را با يافته هاى جديد آشنا نگه دارد.

۵ ـ مسئوليت در مقابل جامعه :
ممكن است در موقعيت هايى قرارگيرد كه بتواند موضوعاتى چون محروميت اجتماعي، مكان نامناسب، تعصب نژادي، اثرات خشونت، پيشرفت شيوع بيماريها يا شيوع عفونتهايى مثل ايدز يا سل را روشن كند. مسئوليت او در اين موقعيت ها مى تواند آگاه سازي، در تجهيز و تدابير ويژه ويا دادن مراقبتهاى لازم باشد.
ماما ها از اعتماد جامعه نسبت به خود لذت مى برند وهر مامايى بايد به اين اعتماد ارج نهاده ودر حفظ تداوم آن بكوشد.

نكته :
ماما هرگز و در هيچ موقعيتى نمى تواند مراقبت از مادر ونوزاد را ترك كند مگر انكه ماماى ديگرى حضور يابد. او ممكن است به نظرات استادانه و دخالت ساير تخصص ها نياز داشته باشد. پزشك متخصص زنان، پزشك عمومى بايد در مواقعى كه موارد غير طبيعى رخ داده است فرا خوانده شوند.
وقتى يك ماما پزشكى را براى كمك مى طلبد، مسوليت مشكل بر عهده پزشك خواهد بود و او بايد دستورات پزشكى را دنبال كند ولى ادامه مراقبت از مادر و كودكش حتى در مواقعى كه پزشك مسئوليت را به عهده گرفته است . وظيفه او است.
به طور مشابه پزشك متخصص كودكان براى مراقبت از نوزاد دردسترس مى باشد. متخصصين تغذيه ، فيزيوتراپ ها ، پرستاران و مدد كاران اجتماعى و مراقبين بهداشت ساير تخصص هايى هستند كه ماما در موارد مناسب ممكن است به آنها رجوع كند.
ماما بايد با مراجعين و همكاران خود و افرادى كه درساير تخصص ها مشغول هستند رابطه موثرى بر قرار كند. و او قادر ميشود كه تمايلات و نقطه نظرات مراجعين خود را دريابد. مهارتهاى مشاوره كردن ابزار مهمى است كه به اين مسئله كمك مى كند.

 

 
 

تصوير روز

22bahman.jpg