فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 11
محتوا : 64
پیوندها : 3
بازدیدهای محتوا : 213344
 17 مهمان حاضر
 
چاپ نامه الکترونیک

معرفى رشته مامايى

مامايى يكى ازبنيادى ترين وكهن ترين شغل ها درجوامع بشرى است كه به استناد خدمات گسترده وشايان توجه ان درتمامى دوران ازمرتبه واحترام بالايى برخوردار بوده است . درجوامع بدوى وظايف ماما از ارائه خدمت به مادران درحال زايمان فراتر مى رفت وتمامى توجهات دوران باردارى ، پس از زايمان وشيردهى وبسيارى ازحيطه هاى بهداشت زن وخانواده راشامل مى شد . اخيراً نيز درجوامع مدرن ودركشورهاى مختلف ،به ارزش والاى خدمات مامايى بيش ازپيش پى برده اند وماما درسيستم ارجاء سازمان بهداشت جهانى وشبكه هاى بهداشتى هركشورى تعريفى معين و وظايفى جامع برعهده دارد . درهمين راستا از شهريور سال 1384 دركشور عزيزمان ايران ، ماما درطرح پزشك خانواده دراقصى نقاط ميهن اسلامى ارائه خدمت مى نمايد .

 
 

تصوير روز

22bahman2.jpg