فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 11
محتوا : 64
پیوندها : 3
بازدیدهای محتوا : 232733
 9 مهمان حاضر
 
كنفرانسها و همايشها چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۵۵

       كنفرانس هاى علمى گروه  پرستاري - بيمارستان 22 بهمن

 

عنوان كنفرانس

ارائه كننده

زمان

مكان

مراقبتهاي پرستاري در تجويز وريدي داروها

خانم ها

نسرين توكلي

گيتي زعفري

18/1/90

بيمارستان 22 بهمن

زخم بستر و روشهاي پيشگيري و درمان

خانم نسرين توكلي

22/2/90

بيمارستان 22 بهمن

حاكميت باليني :راهكارهاي كاهش خطاهاي پزشكي

آقاي محمدباقر مهدوي

12/3/90

بيمارستان 22 بهمن

آريتمي هاي قلبي

خانم مليحه سادات گواهي

16/4/90

بيمارستان 22 بهمن

دستورالعمل شماره 8 و 12 مراقبتهاي مديريت شده

خانم آرزو فرج پور

6/5/90

بيمارستان 22 بهمن

كاهش استرسهاي محيط كار

آقاي دكتر حميدرضا ارشدي

17/6/90

بيمارستان 22 بهمن

مراقبت از بيماران CVA

خانم مليحه سادات گواهي

7/7/90

بيمارستان 22 بهمن

احياء قلبي ريوي

آقاي سيدعلي هوشيار

5/8/90

بيمارستان 22 بهمن

فشار خون در بارداري

خانم عصمت باباديزاوندي

3/9/90

بيمارستان 22 بهمن

بيماريهاي قلبي و مادرزادي و

مراقبتهاي پرستاري

خانم ها

 نسترن توليت مريم جعفرنژاد

8/10/90

بيمارستان 22 بهمن

انواع نارسايي كليه و نحوه برخورد با آن

آقاي سيدجواد قدمگاهي

6/11/90

بيمارستان 22 بهمن

ديليريون و راههاي كنترل آن

خانم پروانه سودمند

4/12/90

بيمارستان 22 بهمن

 
 

تصوير روز

dscf0555.jpg